Doctoreren en Human Resources in Research (ECOOM)

De UGent versterkt het hoger onderwijs- en onderzoeksbeleid via participatie in diverse beleidsondersteunende onderzoeksprojecten.

De directie Onderzoek neemt, samen met de vakgroep Arbeidspsychologie, deel aan het Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek O&O Indicatoren, dat in januari 2009 werd omgevormd tot Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM).

Het zwaartepunt van dit beleidsondersteunend onderzoek ligt op ‘Human Resources in Research’. Dit houdt zowel de productie van doctoraten in, de carrières van doctoraathouders en de mobiliteit van onderzoekers vanuit internationaal en intersectorieel perspectief.

Doctoraatsproductie UGent

Evolutie doctoraten (2015)

Het aantal doctoraten in 2014 (596) volgt de trendlijn van de voorbije jaren en zet in zekere zin de ‘ongewone’ verdeling van de doctoraatsverdedigingen tussen het kalenderjaar 2012 en 2013 recht. In 2013 hadden we immers een atypische daling ten opzichte van het jaar voordien, gecorreleerd aan een aanpassing van de doctoraatstoelage en de extra doctoraten die aldus in 2012 reeds waren afgewerkt.
De genderbalans blijft vrij stabiel: het aandeel vrouwen onder de nieuwe doctores was in 2014 48%.

Onder de nieuwe doctoraathouders vinden we 60 verschillende nationaliteiten terug. In 2014 werd 31,4% van de doctorstitels toegekend aan onderzoekers van buiten België - met herkomstlanden China, Nederland, India, Iran, Italië en Spanje op kop.
Ongeveer 1 op 3 van de doctoraathouders vervolledigden eveneens het programma van de doctoraatsopleiding en kregen daarvoor een getuigschrift.

Deze toename in doctoraatsproductie hangt uiteraard samen met een sterke toename in het aantal jonge vorsers dat aan de UGent een onderzoekscarrière begint.

Expertisecentrum Onderzoek & Ontwikkelingsmonitoring - ECOOM

Alle ECOOM-rapporten zijn via open access toegankelijk en downloadbaar:

 1. Levenskwaliteit van buitenlandse onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2008)
 2. Onderzoeken = Ondervinden. Resultaten van de 'Survey of Junior Researchers' aan de UA, UGent, UHasselt en VUB (2009)
 3. Very Important Brains. Buitenlandse onderzoekers aan de Vlaamse universiteiten en kenniscentra (2009)
 4. Kennis in Wording. Het Vlaamse onderzoeks- en innovatiepotentieel (2009)
 5. Basisindicatoren HRRF: ECOOM-UGent databank 2013 (2014)
 6. Senior onderzoekers aan het woord. Resultaten van de ‘Survey of Senior Researchers’ aan de Vlaamse universiteiten (2011)
 7. Doctoraatstrajecten in Vlaanderen: 20 jaar investeren in kennispotentieel (2011)
 8. The Ph.D. track: who succeeds, who drops out? (2013)
 9. Careers of Doctorate Holders in Belgium, i.s.m. Belspo (2014)
 10. From Academia to Industry: are doctorate holders ready? (2014)

Tevens beschikbaar:

  Enkele van deze rapporten zijn tevens beschikbaar als bite-size brief: