Bestuur en administratie

Raden en commissies

Centraal niveau

De centrale bestuursorganen van de Universiteit Gent zijn:

Deze laten zich voor specifieke dossiers adviseren door verschillende centrale adviesorganen.

Er zijn ook 2 comités werkzaam aan de UGent: een centraal Personeelsonderhandelingscomité en een Subcomité Preventie en Bescherming op het Werk.

Facultair niveau

De facultaire beslissingsorganen zijn de faculteitsraden en de vakgroepraden. De faculteiten hebben ook elk hun respectieve adviesraden.