Basic functional and geometric inequalities for the fractional order operators on homogenous Lie groups

Promovendus/a
Aidyn Kassymov
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Wiskunde: Analyse, Logica en Discrete Wiskunde
Gezamenlijk doctoraat
Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: wiskunde
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Michael Ruzhansky, WE16 - prof. dr. Durvudkhan Suragan, Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Ualikhan Abdibekov, Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan - covoorzitter: dr. Dauren Zhakebayev, Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan - secretaris: dr. Zaure Rakisheva, Al-Farabi Kazakh National University, Kazachstan

Praktisch

Datum
Vrijdag 11 september 2020, 16:00
Locatie
Al-Farabi Kazakh National University - Faculty Mechanics and Mathematics - 213 Auditorium, Al-Farabi ave. 71, 050040 Almaty (Kazachstan)