Causal inference from observational studies in clinical research: lessons learned from kidney transplantation and beyond

Promovendus/a
Camila Olarte Parra
Faculteit
Faculteit Wetenschappen
Vakgroep
Vakgroep Wiskunde: Algebra en Meetkunde
Gezamenlijk doctoraat
Universiteit van Amsterdam, Nederland
Academische graad
Doctor in de wetenschappen: statistische data-analyse
Taal proefschrift
Engels
Promotor(en)
prof. dr. Els Goetghebeur, WE02 - prof. dr. Aeilko Zwinderman, Universiteit van Amsterdam, Nederland
Examencommissie
voorzitter: prof. dr. Stijn Vansteelandt, WE02

Praktisch

Datum
Maandag 12 oktober 2020, 15:00
Locatie
Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent
Livestream
Volg online