Onderzoeksdagen

[English]

 

De onderzoeksdag heeft als doel om de onderzoekers uit de verschillende vakgroepen en onderzoeksgroepen binnen onze faculteit de kans te geven elkaar te ontmoeten. Daarnaast krijgen nieuwe doctoraatsstudenten de kans hun toekomstig onderzoek te presenteren. De onderzoeksdag wordt georganiseerd door de commissie wetenschappelijk onderzoek (CWO).

EXTRA ONDERZOEKSDAG 2020

Door de Covid-19 pandemie kon de onderzoeksdag in mei niet doorgaan. Daarom werd beslist een extra 'online' onderzoeksdag te organiseren.
In plaats van een poster, zullen doctoraatstudenten een 5 minuten durende "pitch" presenteren van hun onderzoeksvoorstel, met daarna een korte vraagstelling van hooguit 5 minuten. Presentaties zijn plenair en open voor de faculteit. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zullen meerdere parallelle sessies kunnen doorgaan. Een sessie zal ook maximaal één uur duren. Tijdens deze editie wordt de 'Best Poster Award' ervangen door een "Best Presentation Award". De winnaars van de vorige edities vind je hier.

Programma

 • 09u00-10u00: Presentatie door doctoraatsstudenten (parallelle sessies)
 • 10u15-10u30: samenvattende sessie "Onderzoek tijdens de corona-pandemie"
 • 10u30-11u30: Onderzoek tijdens de corona-pandemie (parallelle sessies)

Locatie

MS Teams.

Onderzoekspresentatie

Hoe inschrijven?

 • Inschrijven kan tot 2 weken voor de betreffende onderzoeksdag. De inschrijvingen per sessie verlopen op een first come first served basis tot het maximum aantal inschrijvingen (40) is bereikt. Controleer of er nog plaatsen zijn via deze link.
 • De doctoraatsstudent moet persoonlijk een aanvraag om te presenteren richten aan de voorzitter van de CWO via cwo.pp@ugent.be.
 • Om in aanmerking te komen moet aan volgende voorwaarden zijn voldaan:
  1. De doctoraatsstudent moet voorafgaandelijk toelating gekregen hebben van zijn/haar begeleidingscommissie om te presenteren op de onderzoeksdag.
  2. De promotor dient het verslag van de begeleidingscommissie, waaruit blijkt dat toelating verkregen werd, overgemaakt te hebben aan het Decanaat.
  3. De doctoraatsstudent moet voor het betreffende academiejaar ingeschreven zijn op de rol als doctoraatsstudent.
  4. De aanvraag dient duidelijk te vermelden op welke onderzoeksdag men wenst te presenteren en wanneer men toelating gekregen heeft van de begeleidingscommissie om te presenteren.
 • Wie in aanmerking komt, zal gevraagd worden zich finaal in te schrijven via de Event Manager.

Instructies

 • Formaat: 5 minuten durende presentatie (maximum 5 slides)
 • Taal: Bij voorkeur Engels
 • De slides dienen opgemaakt te worden in de huisstijl van de UGent.
 • De presentatie bevat minstens de volgende elementen:
  1. Naam van doctoraatsstudent, promotor en leden van de begeleidingscommissie.
  2. Achtergrond en context van het onderzoek (waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd? wat is de wetenschappelijke bijdrage?)
  3. De probleemstelling en onderzoeksvraag (wat wordt er precies onderzocht?)
  4. De methodologie (hoe wordt het onderzoek aangepakt?)
  5. Indien van toepassing (bijvoorbeeld bij longitudinaal onderzoek): de planning van de verschillende onderzoeksfases
 • De volgende bestanden dienen ten laatste 1 week voor de onderzoeksdag te worden verstuurd naar cwo.pp@ugent.be
  1. De slides in pdf-formaat. De bestandsnaam wordt als volgt opgesteld: poster_familienaam_voornaam.pdf

Gerelateerde inhoud