Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Nieuwe student?
De inschrijvingen verlopen dit jaar volledig en enkel online omwille van corona.
Dat betekent dat je niet kan langskomen om in te schrijven.
Alle info over inschrijven vind je op www.ugent.be/inschrijven
Lukt je inschrijving niet? We helpen je graag verder via

WaarUfo gebouw

Campus Ufo, Ufo (Universiteitsforum)
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (= kant grote, brede gevlekte trap)
ronde balie in foyer
9000 Gent

Parkeren kan in parking Sint-Pietersplein of parking Gent Zuid

Coronavirus COVID-19 – maatregelen

We trachten je zoveel mogelijk verder te helpen zonder dat je hoeft langs te komen (inschrijving doctoraat, nieuwe studentenkaart, afhalen diploma…).
Als je komt, neem volgende maatregelen in acht:
 • Kom alleen en draag een mondmasker
 • Kom het Ufo binnen langs de ingang op nummer 33 (= kant grote, brede gevlekte trap) en volg de gele lijn tot aan de ronde balie
 • Kies de wachtrij 'Studentenadministratie op basis van een Belgisch diploma' (of 'Registrar’s Office' indien je internationale student bent)
 • Respecteer de social distancing: hou 1,5 meter afstand
 • Zijn er veel wachtenden voor je? Kom op een later moment terug.

Chat

Telefoon

+32 9 331 00 99

Openingsuren en sluitingsdagen

Open

TicketcomputerElke werkdag 9u- 12u

Gesloten

 • Maandag 2 november 2020 (Allerzielen)
 • Woensdag 11 november 2020 (Wapenstilstand)
 • Vrijdag 25 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 (Kerstvakantie)
 • Vrijdag 19 maart 2021 (Dies Natalis)
 • Maandag 5 april 2021 (Paasmaandag)
 • Donderdag 13 mei 2021 (O.H. Hemelvaart)
 • Vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
 • Maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)
 • Maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 23 juli 2021 (Nationale feestdag en Gentse Feesten) (wordt nog aangevuld i.v.m. zomersluiting)

Mail

WebpaginaE-mail
admission admission@ugent.be
attesten
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs facultaire studentenadministratie
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
inschrijven: vragen over online inschrijven inschrijven@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student admission@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieverandering studieverandering@ugent.be
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

 • in de faculteit
 • Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

Privacy clausule

Wij kunnen geen gegevens over de student aan derden verstrekken wegens de privacywetgeving.

Dit betekent dat wij ook geen informatie meedelen aan ouders maar enkel aan de betrokken student zelf.

Zie ook: Opvolgen studies door de ouders.